điện trở hãm cho biến tần

Bán điện trở xả|Bán điện trở hãm|Cung cấp sỉ và lẻ điện trở hãm xuất xử Trung Quốc, Việt Nam và Châu Âu

Kính gửi Quý bạn đọc. Điện trở hãm và bộ hãm thắng là một bộ phận rất quan trọng được sử dụng đi kèm biến tần trong những trường hợp hệ thống cần thời gian tăng/giảm tốc ngắn, tải có quán tính và moment thay đổi liên tục, tải nâng hạ, các ƯD đỏa chiều quay liên tục…

Ban Dien tro xa

Điện trở xả

Điện trở xả sẽ giúp Biến tần xả bớt năng lượng dư thừa do Động cơ lúc này trở thành máy phát, điện áp được trả ngược lại Bus DC. Sẽ rất nguy hiểm nếu năng lượng này cứ tồn tại mà không bị triệt tiêu, chúng sẽ quay ngược lại đánh thủng Bus DC và gây cháy nổ IGBT, tụ nạp…

Bán Điện trở xả

Sơ đồ nguyên lý Bộ Biến Tần

Có 3 cách để xả hết năng lượng này là dùng Điện trở xả, hòa chung DC Bus trong mạng các Biến tần hoăc sử dụng bộ Thu điện năng, trả lại lưới.

Trong các phương án trên thì phương pháp dùng điện trở xả là đơn giản nhất.

+ Trường hợp tải nằm ngang:

Tải trọng trong trường hợp này không phải tải Thế năng nên chế độ vận hành có nhiều ƯD yêu cầu thời gian khởi động/ dừng nhỏ để bảo đảm tính chính xác của hệ thống, đảo chiều quay liên tục.

Bán Điện trở xả Biến tần

Máy ly tâm

VD: Hãm dừng máy ly tâm (Stopping centrifuges), Hệ thống dịch chuyển ( translational movement), Đổi chiều chuyển động ( change of direction).

Công suất hãm trong trường hợp này sẽ được tính và lựa chọn theo thời gian giảm tốc .

+ Trường hợp tải dọc:

Trường hợp này ngoại trừ những hệ thống có sẵn bộ phận thắng cơ khí thì bắt buộc tất cả Biến tần phải gắn thêm bộ hãm thắng và điện trở xả.

VD: Cơ cấu nâng hạ, băng tải dọc, Cần cẩu, Cổng trục…

Bán điện trở xả

Cơ cấu tời ( Hoist)

Công thức và Biểu đồ công suất được thể hiện trong hình dưới đây:

dien tro xa

Biểu đồ công suất, moment tải ngang| Tải dọc

Ý nghĩa các thông số:

Ban Dien tro xa

Công thức tính toán

TÍnh toán  cho tải Ngang:

Bán điện trở xả

Công thức tính toán tải NGANG

Ý nghĩa thông số:

Ban dien tro xa bien tan

Ý nghĩa các thông số

TÍnh toán  cho tải Dọc, thời gian thắng = constant:

Điện trở xả

Công thức tính toán tải DỌC

Ý nghĩa thông số:

Bán điện trở xả

Ý nghĩ các thông số

Suy ra các công thức sau:

Điện trở xả

Công thức tính giá trị điện trở

–> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua những sản phẩm điện trở xả với chi phí thấp nhất và chính xác nhất.

BQT suachua24h !

Advertisements

Bán điện trở xả giá sỉ

Bán điện trở xả|Bán điện trở hãm|Cung cấp sỉ và lẻ điện trở hãm xuất xử Trung Quốc, Việt Nam và Châu Âu

Kính gửi Quý bạn đọc. Điện trở hãm và bộ hãm thắng là một bộ phận rất quan trọng được sử dụng đi kèm biến tần trong những trường hợp hệ thống cần thời gian tăng/giảm tốc ngắn, tải có quán tính và moment thay đổi liên tục, tải nâng hạ, các ƯD đỏa chiều quay liên tục…

Ban Dien tro xa

Điện trở xả

Điện trở xả sẽ giúp Biến tần xả bớt năng lượng dư thừa do Động cơ lúc này trở thành máy phát, điện áp được trả ngược lại Bus DC. Sẽ rất nguy hiểm nếu năng lượng này cứ tồn tại mà không bị triệt tiêu, chúng sẽ quay ngược lại đánh thủng Bus DC và gây cháy nổ IGBT, tụ nạp…

Bán Điện trở xả

Sơ đồ nguyên lý Bộ Biến Tần

Có 3 cách để xả hết năng lượng này là dùng Điện trở xả, hòa chung DC Bus trong mạng các Biến tần hoăc sử dụng bộ Thu điện năng, trả lại lưới.

Trong các phương án trên thì phương pháp dùng điện trở xả là đơn giản nhất.

+ Trường hợp tải nằm ngang:

Tải trọng trong trường hợp này không phải tải Thế năng nên chế độ vận hành có nhiều ƯD yêu cầu thời gian khởi động/ dừng nhỏ để bảo đảm tính chính xác của hệ thống, đảo chiều quay liên tục.

Bán Điện trở xả Biến tần

Máy ly tâm

VD: Hãm dừng máy ly tâm (Stopping centrifuges), Hệ thống dịch chuyển ( translational movement), Đổi chiều chuyển động ( change of direction).

Công suất hãm trong trường hợp này sẽ được tính và lựa chọn theo thời gian giảm tốc .

+ Trường hợp tải dọc:

Trường hợp này ngoại trừ những hệ thống có sẵn bộ phận thắng cơ khí thì bắt buộc tất cả Biến tần phải gắn thêm bộ hãm thắng và điện trở xả.

VD: Cơ cấu nâng hạ, băng tải dọc, Cần cẩu, Cổng trục…

Bán điện trở xả

Cơ cấu tời ( Hoist)

Công thức và Biểu đồ công suất được thể hiện trong hình dưới đây:

dien tro xa

Biểu đồ công suất, moment tải ngang| Tải dọc

Ý nghĩa các thông số:

Ban Dien tro xa

Công thức tính toán

TÍnh toán  cho tải Ngang:

Bán điện trở xả

Công thức tính toán tải NGANG

Ý nghĩa thông số:

Ban dien tro xa bien tan

Ý nghĩa các thông số

TÍnh toán  cho tải Dọc, thời gian thắng = constant:

Điện trở xả

Công thức tính toán tải DỌC

Ý nghĩa thông số:

Bán điện trở xả

Ý nghĩ các thông số

Suy ra các công thức sau:

Điện trở xả

Công thức tính giá trị điện trở

–> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua những sản phẩm điện trở xả với chi phí thấp nhất và chính xác nhất.

BQT suachua24h !

Bán điện trở xả Biến tần

Bán điện trở xả|Bán điện trở hãm|Cung cấp sỉ và lẻ điện trở hãm xuất xử Trung Quốc, Việt Nam và Châu Âu

Kính gửi Quý bạn đọc. Điện trở hãm và bộ hãm thắng là một bộ phận rất quan trọng được sử dụng đi kèm biến tần trong những trường hợp hệ thống cần thời gian tăng/giảm tốc ngắn, tải có quán tính và moment thay đổi liên tục, tải nâng hạ, các ƯD đỏa chiều quay liên tục…

Ban Dien tro xa

Điện trở xả

Điện trở xả sẽ giúp Biến tần xả bớt năng lượng dư thừa do Động cơ lúc này trở thành máy phát, điện áp được trả ngược lại Bus DC. Sẽ rất nguy hiểm nếu năng lượng này cứ tồn tại mà không bị triệt tiêu, chúng sẽ quay ngược lại đánh thủng Bus DC và gây cháy nổ IGBT, tụ nạp…

Bán Điện trở xả

Sơ đồ nguyên lý Bộ Biến Tần

Có 3 cách để xả hết năng lượng này là dùng Điện trở xả, hòa chung DC Bus trong mạng các Biến tần hoăc sử dụng bộ Thu điện năng, trả lại lưới.

Trong các phương án trên thì phương pháp dùng điện trở xả là đơn giản nhất.

+ Trường hợp tải nằm ngang:

Tải trọng trong trường hợp này không phải tải Thế năng nên chế độ vận hành có nhiều ƯD yêu cầu thời gian khởi động/ dừng nhỏ để bảo đảm tính chính xác của hệ thống, đảo chiều quay liên tục.

Bán Điện trở xả Biến tần

Máy ly tâm

VD: Hãm dừng máy ly tâm (Stopping centrifuges), Hệ thống dịch chuyển ( translational movement), Đổi chiều chuyển động ( change of direction).

Công suất hãm trong trường hợp này sẽ được tính và lựa chọn theo thời gian giảm tốc .

+ Trường hợp tải dọc:

Trường hợp này ngoại trừ những hệ thống có sẵn bộ phận thắng cơ khí thì bắt buộc tất cả Biến tần phải gắn thêm bộ hãm thắng và điện trở xả.

VD: Cơ cấu nâng hạ, băng tải dọc, Cần cẩu, Cổng trục…

Bán điện trở xả

Cơ cấu tời ( Hoist)

Công thức và Biểu đồ công suất được thể hiện trong hình dưới đây:

dien tro xa

Biểu đồ công suất, moment tải ngang| Tải dọc

Ý nghĩa các thông số:

Ban Dien tro xa

Công thức tính toán

TÍnh toán  cho tải Ngang:

Bán điện trở xả

Công thức tính toán tải NGANG

Ý nghĩa thông số:

Ban dien tro xa bien tan

Ý nghĩa các thông số

TÍnh toán  cho tải Dọc, thời gian thắng = constant:

Điện trở xả

Công thức tính toán tải DỌC

Ý nghĩa thông số:

Bán điện trở xả

Ý nghĩ các thông số

Suy ra các công thức sau:

Điện trở xả

Công thức tính giá trị điện trở

–> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua những sản phẩm điện trở xả với chi phí thấp nhất và chính xác nhất.

BQT suachua24h !

Bán điện trở xả

Kính gửi Quý bạn đọc. Điện trở hãm và bộ hãm thắng là một bộ phận rất quan trọng được sử dụng đi kèm biến tần trong những trường hợp hệ thống cần thời gian tăng/giảm tốc ngắn, tải có quán tính và moment thay đổi liên tục, tải nâng hạ, các ƯD đỏa chiều quay liên tục…

Ban Dien tro xa

Điện trở xả

Điện trở xả sẽ giúp Biến tần xả bớt năng lượng dư thừa do Động cơ lúc này trở thành máy phát, điện áp được trả ngược lại Bus DC. Sẽ rất nguy hiểm nếu năng lượng này cứ tồn tại mà không bị triệt tiêu, chúng sẽ quay ngược lại đánh thủng Bus DC và gây cháy nổ IGBT, tụ nạp…

Bán Điện trở xả

Sơ đồ nguyên lý Bộ Biến Tần

Có 3 cách để xả hết năng lượng này là dùng Điện trở xả, hòa chung DC Bus trong mạng các Biến tần hoăc sử dụng bộ Thu điện năng, trả lại lưới.

Trong các phương án trên thì phương pháp dùng điện trở xả là đơn giản nhất.

+ Trường hợp tải nằm ngang:

Tải trọng trong trường hợp này không phải tải Thế năng nên chế độ vận hành có nhiều ƯD yêu cầu thời gian khởi động/ dừng nhỏ để bảo đảm tính chính xác của hệ thống, đảo chiều quay liên tục.

Bán Điện trở xả Biến tần

Máy ly tâm

VD: Hãm dừng máy ly tâm (Stopping centrifuges), Hệ thống dịch chuyển ( translational movement), Đổi chiều chuyển động ( change of direction).

Công suất hãm trong trường hợp này sẽ được tính và lựa chọn theo thời gian giảm tốc .

+ Trường hợp tải dọc:

Trường hợp này ngoại trừ những hệ thống có sẵn bộ phận thắng cơ khí thì bắt buộc tất cả Biến tần phải gắn thêm bộ hãm thắng và điện trở xả.

VD: Cơ cấu nâng hạ, băng tải dọc, Cần cẩu, Cổng trục…

Bán điện trở xả

Cơ cấu tời ( Hoist)

Công thức và Biểu đồ công suất được thể hiện trong hình dưới đây:

dien tro xa

Biểu đồ công suất, moment tải ngang| Tải dọc

Ý nghĩa các thông số:

Ban Dien tro xa

Công thức tính toán

TÍnh toán  cho tải Ngang:

Bán điện trở xả

Công thức tính toán tải NGANG

Ý nghĩa thông số:

Ban dien tro xa bien tan

Ý nghĩa các thông số

TÍnh toán  cho tải Dọc, thời gian thắng = constant:

Điện trở xả

Công thức tính toán tải DỌC

Ý nghĩa thông số:

Bán điện trở xả

Ý nghĩ các thông số

Suy ra các công thức sau:

Điện trở xả

Công thức tính giá trị điện trở

–> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua những sản phẩm điện trở xả với chi phí thấp nhất và chính xác nhất.

BQT suachua24h !